Historia

Hol kina Gloria
Hol Glorii

Niestety na początku kwietnia 2007 została zamknięta. Powodem tego była nierówna konkurencja z multipleksami działającymi w okolicy. Spółka Adamark starała się rywalizować z nimi za pomocą repertuaru komercyjnego. Gloria znajdowała się na przegranej pozycji, ponieważ dystrybutorzy w pierwszej kolejności dostarczali kopie do multipleksów dysponujących większą liczbą sal. W efekcie niektóre premiery w Bytomiu były opóźnione nawet o miesiąc. Operator nie zdecydował się jednak przekształcić Glorii w kino studyjne, pomimo iż frekwencja na seansach „Klubu Filmowego” była znacznie wyższa niż podczas projekcji komercyjnych. Doprowadziło to do kryzysu, zakończonego zamknięciem placówki.

29 kwietnia 2008 r. Marek Kasperski, Mariusz Wróbel, Barbara Bizanz i Daniel Lekszycki powołali do życia Fundację Kino Gloria, której celem była reaktywacja zlikwidowanej placówki. Założyciele zamierzali pozyskać fundusze unijne by ponownie uruchomić kino, lecz władze miejskie nie zgodziły się udostępnić fundacji lokalu kina, co uniemożliwiło aplikowanie o środki. Udało się jednak uzyskać pewien kompromis, polegający na przekazaniu nieruchomości w zarząd Bytomskiego Centrum Kultury, którego dyrektorem był wówczas Mariusz Wróbel. Jednostka ta odkupiła sprzęt kinowy od właścicieli likwidowanego kina Andromeda w Tychach, a także przygotowała projekt budowlany generalnego remontu kina.

Spalony dach kina Gloria
Spalony dach Glorii

Niestety w kwietniu 2011 roku nieczynne kino zostało podpalone przez kilku nastolatków, którzy włamali się do środka. Ogień doszczętnie strawił widownię i jej dach. W przeddzień zdarzenia Bytomskie Centrum Kultury, otrzymało pozwolenia budowlane na generalny remont kina. Sprawcy pożaru zostali złapani w niecałe 24 godziny od zaprószenia ognia, lecz w dalszym ciągu trwa śledztwo wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Wspólnota Mieszkaniowa zawiązana w budynku Glorii, otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości ok. 1 750 000 zł oraz zamówiła w firmie Konsbud S.C. projekt rozbiórki pogorzeliska. Trwają właśnie poszukiwania wykonawcy prac wyburzeniowych. Nie wiadomo jeszcze czy spalona część zostanie odbudowana w identycznym kształcie, jak przed wojną, ani jeśli by do tego doszło, czy znalazłoby się w niej kino.

Robotnicy zamurowują wejście do kina Gloria
Zamurowywane wejście do kina

W sierpniu 2011 roku rozwiązano fundację, gdyż sprawę reaktywacji Glorii prowadziło Bytomskie Centrum Kultury. Ponieważ organizacja z powodu braku tytułu prawnego do nieruchomości, nie mogła samodzielnie wskrzesić kina, jej sens istnienia przestał istnieć. Co więcej, po pożarze władze miasta otrzymały ofertę wojewódzkiej instytucji Silesia Film, wobec czego zbiórka funduszy stała się niepotrzebna, skoro pojawił się podmiot zainteresowany ponownym uruchomieniem Glorii w identycznej formule, jaką planowała fundacja. Rozmowy z władzami miasta wciąż są prowadzone i niewykluczone, że w końcu uda się reaktywować kino przy bytomskim Rynku.

Szczególnie dziękujemy pani Weronice Jaglarz – pionierce badań nad historią śląskich kin – za ogromną pomoc w ustaleniu przeszłości Glorii. Przy tworzeniu naszego opracowania korzystaliśmy z książek „Filmowcy i kiniarze. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku” napisanej pod redakcją Andrzeja Gwoździa oraz „Pomiędzy praktyką a utopią. Trójmiasto Bytom – Zabrze – Gliwice jako przykład koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki Weimarskiej” autorstwa Barbary Szczypki-Gwiazdy. Nasze podziękowania kierujemy także do pracowników Pracowni Historii Bytomia, katowickiego oddziału Archiwum Państwowego oraz rzeszy życzliwych internautów.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 |